Các Mốc Nhận Qùa

Khi đạt đến một mốc nhất định, người chơi sẽ được tặng 1 phần quà động viên từ BQT.

Nhận quà bằng cách đăng nhập vào trang quản lý tài khoản, tìm tới mục “Phần Thưởng Reset”

Reset 30 lần 1 Box pet Muun ngẫu nhiên 30 ngày (Nhận ở trang quản lý tài khoản)
Reset 40 lần 1 Box pet Muun ngẫu nhiên 30 ngày (Nhận ở trang quản lý tài khoản)
Reset 50 lần 1 Box pet Muun ngẫu nhiên 30 ngày (Nhận ở trang quản lý tài khoản)
Level 900 1 Box Phần Thưởng Master 4: Có tỷ lệ ra SHK, Pen ring đặc biệt, nguyên liệu wings 4.
Level 1000 1 Box Phần Thưởng Master 4: Có tỷ lệ ra SHK, Pen ring đặc biệt, nguyên liệu wings 4.
Level 1050 1 Box Phần Thưởng Master 4: Có tỷ lệ ra SHK, Pen ring đặc biệt, nguyên liệu wings 4.

Cộng Đồng

Hội Quán MU Online

Facebook

Fanpage

YouTube

YouTube MU Hội Quán

Bản Quyền MU Online thuộc về WEBZEN.

Nội dung Website được phát triển bởi Hội Quán MU Online

Chuyển đến thanh công cụ