Tin Tức

Tổng kết Trùm Hội Quán tháng 9

#TRÙMHQ Trùm Hội Quán tháng 9 đã kết thúc một cách đầy cảm xúc. Và sau đây là thông báo kết quả, mời mọi người hít hà chút hương vị Drama… 2 ông Trùm Hội Quán: 𝗞𝗜𝗭𝗔𝗥𝗨 và 𝗹𝗥𝘆𝗮𝗻𝗹𝗦𝗥𝗹 (mỗi người…

Hệ Thống Socket

Khác với các phiên bản MU Non reset. MU Hội Quán đi theo lối Reset, với nhiều point và master nên hệ thống socket cũng được cân nhắc điều chỉnh để phù hợp với đặc trưng server.   Số socket tối…

Cộng Đồng

Hội Quán MU Online

Facebook

Fanpage

YouTube

YouTube MU Hội Quán

Bản Quyền MU Online thuộc về WEBZEN.

Nội dung Website được phát triển bởi Hội Quán MU Online

Chuyển đến thanh công cụ