Cấu Trúc Server

Phiên bản Season 15
Lối chơi Reset, Relife
Max điểm bảng C 12.767
Reset Reset tối đa 50 lần. Xem thêm tại đây
Relife Có thể Relife khi đủ 50 reset. Xem thêm tại đây
Max level 1.200
Tự luyện cấp Có. Dùng lệnh /off
Sub server 1 Dung lượng 400 online.

PK và /off được ở tất cả các Map.

Sub server 2
 • Dung lượng 500 online.
 • Không PK.
 • /off ở các map Icarus, Karutan, deep 2 4 5, Abyss 2
 • Kinh nghiệm giảm 10% so với server 1
Sub server 3
 • Dung lượng 300 online.
 • Sub VIP dành cho Newbie mới tạo account trong vòng 20 ngày.
 • Không PK
 • Giới hạn 900 level
Số tài khoản tối đa/máy 6 tài khoản
Hệ thống Socket Tối đa 3 socket mỗi món trang bị
Hệ thống thuộc tính Tối đa 3 Rank
Đồ thần Đồ thần và Ruud có thể gia cường đá Tạo Hoá
Giới hạn các thông số bảng C mở rộng
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo: 70%
 • Tỷ lệ sát thương chí mạng: 80%
 • Tỷ lệ giảm sát thương: 70%
 • Tỷ lệ phản hồi sát thương: 90%
 • Tỷ lệ tăng phòng thủ khiên: 1800%

Cộng Đồng

Hội Quán MU Online

Facebook

Fanpage

YouTube

YouTube MU Hội Quán

Bản Quyền MU Online thuộc về WEBZEN.

Nội dung Website được phát triển bởi Hội Quán MU Online

Chuyển đến thanh công cụ