Bảng phí chuyển đổi đồ Ruud/ Seed Socket

Nhằm phục vụ nhu cầu trải nghiệm các class của mọi người. Hội Quán đưa ra dịch vụ đổi đồ Ruud từ class này sang class khác với mức phí như sau:

Đối với Set trang bị Ruud

Set trang bị Set ruud 1, 2 Set Ruud 3 Set Ruud 4 Set Ruud 5 Set Ruud 6 Set Ruud 7
Phí đổi không hỗ trợ 50k Ruud 150k Ruud 200k Ruud 250k Ruud 300k Ruud

Ví dụ: Set Ruud 3 Elf sang Ruud 3 DW. Phí là 50k Ruud cho một lần đổi.

Đối với Vũ khí Ruud

Vũ khí Ruud 1, 2 Ruud 3 Ruud 4 Ruud 5 Ruud 6
Phí đổi không hỗ trợ 50k Ruud 100k Ruud 150k Ruud 200k Ruud

Các loại Nguyên liệu nâng cấp

Phí bằng 20% giá trị tại NPC

Hình thức thu phí

Phí Ruud chuyển đổi sẽ được trừ trực tiếp trên nhân vật hoặc quy đổi từ các Vật phẩm nâng cấp trang bị, vũ khí Ruud.

 

Riêng trường hợp đổi sang sMG, RF, Slay, RW, GL: Đổi miễn phí

Phí chuyển đổi Seed Socket (Seed Sphere)

Cấp độ Seed Level 1,2,3,4,5,6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
Phí Không hỗ trợ 300 Wcoin 350 Wcoin 400 Wcoin 450 Wcoin

 

Mọi người vui lòng liên hệ Fanpage để được hỗ trợ trực tiếp

 

 

Cộng Đồng

Hội Quán MU Online

Facebook

Fanpage

YouTube

YouTube MU Hội Quán

Bản Quyền MU Online thuộc về WEBZEN.

Nội dung Website được phát triển bởi Hội Quán MU Online

Chuyển đến thanh công cụ