Hệ Thống Đổi Thưởng – Rare item Tickets

Hệ thống đổi thưởng tại Hội Quán MU dựa trên vật phẩm gọi là Rare Ticket Item.

Tuỳ theo thực tế server mà số lượng và hình thức đổi cũng được thay đổi.

Rare Ticket Item có tỷ lệ drop từ tất cả các loại Boss, Thỏ….(không có quái thường)
Quy đổi: 2 Rare ticket 1 = 1 Rare ticket 2 ….

 

 

Thông tin đổi thưởng hiện tại:

Wings of Angel and Devil
10 Rare ticket 1 =  Wings 1 OPT 10 Rare ticket 2 =  Wings 2 OPT 10 Rare ticket 3 =  Wings 3 OPT
Đổi mỗi Opt mất 2 Ticket 3

Thêm Luck =  1 ticket 3

Từ 1 lên 2 opt = 7 Ticket 2

Từ 2 lên 3 opt =  7 Ticket 3

  • Tăng cấp từ 1 – 9 = 1 ticket 3 mỗi cấp
  • Tăng cấp 10 = 2  Ticket 3
  • Tăng cấp 11 = 3  Ticket 3
  • Tăng cấp 12 = 4  Ticket 3
  • Tăng cấp 13 = 5  Ticket 3
  • Tăng cấp 14 = 6  Ticket 3
  • Tăng cấp 15 = 7  Ticket 3

Ví dụ: +9 thì mất 9 ticket 3.

+9 lên +10 mất 2 ticket 3

 

Wings of Conqueror / Wings of Power
Thêm 1 opt = 5 Ticket 3

 

Trang bị Exl
Mỗi món  3 opt = 10 Ticket 5

Thêm, đổi 1 opt = 5 Ticket 5

(Người chơi chuẩn bị sẵn trang bị, GM sẽ thêm opt vào theo yêu cầu. Trang bị tối đa chỉ có 3 Opt chưa tính Luck)

Người chơi có thể liên hệ Fanpage để được hỗ trợ trực tiếp

 

Cộng Đồng

Hội Quán MU Online

Facebook

Fanpage

YouTube

YouTube MU Hội Quán

Bản Quyền MU Online thuộc về WEBZEN.

Nội dung Website được phát triển bởi Hội Quán MU Online

Chuyển đến thanh công cụ