Hệ Thống Đổi Thưởng – Rare item Tickets

Hệ thống đổi thưởng tại Hội Quán MU dựa trên vật phẩm gọi là Rare Ticket Item.

Tuỳ theo thực tế server mà số lượng và hình thức đổi cũng được thay đổi.

Rare Ticket Item có tỷ lệ drop từ tất cả các loại Boss, Thỏ….(không có quái thường)
Quy đổi: 2 Rare ticket 1 = 1 Rare ticket 2 ….

 

 

Thông tin đổi thưởng hiện tại:

Wings of Angel and Devil
10 Rare ticket 1 =  Wings 1 OPT 10 Rare ticket 2 =  Wings 2 OPT 10 Rare ticket 3 =  Wings 3 OPT
Đổi mỗi Opt mất 2 Ticket 3

Thêm Luck =  1 ticket 3

Từ 1 lên 2 opt = 7 Ticket 2

Từ 2 lên 3 opt =  7 Ticket 3

 • Tăng cấp từ 1 – 9 = 1 ticket 3 mỗi cấp
 • Tăng cấp 10 = 2  Ticket 3
 • Tăng cấp 11 = 3  Ticket 3
 • Tăng cấp 12 = 4  Ticket 3
 • Tăng cấp 13 = 5  Ticket 3
 • Tăng cấp 14 = 6  Ticket 3
 • Tăng cấp 15 = 7  Ticket 3

Ví dụ: +9 thì mất 9 ticket 3.

+9 lên +10 mất 2 ticket 3

 

Wings of Conqueror / Wings of Power
Thêm 1 opt = 5 Ticket 3

 

Trang bị Exl
Mỗi món  3 opt = 10 Ticket 5

Thêm, đổi 1 opt = 5 Ticket 5

(Người chơi chuẩn bị sẵn trang bị, GM sẽ thêm opt vào theo yêu cầu. Trang bị tối đa chỉ có 3 Opt chưa tính Luck)

 

Wings 4
Nâng opt từ 3% lên 5% = 5 Ticket 5

Nâng opt 5% lên 7% (chưa áp dụng)

Gộp opt wings 4

Dùng 2 wings 4 +11. Một cái gốc và một cái làm mồi. Khi gộp opt thì wings mồi sẽ mất và opt được chuyển sang cho wings 4 gốc, wings gốc sẽ về +0

(Hiện tại: Tối đa opt loại 5%, sau khi gộp có nhiều nhất là 2 opt chưa tính luck)

 

 Nâng cấp Pen/ Ring đặc biệt 
 • Tăng cấp từ 1 – 9 = 1 ticket 3 mỗi cấp
 • Tăng cấp 10 = 2  Ticket 3
 • Tăng cấp 11 = 3  Ticket 3
 • Tăng cấp 12 = 4  Ticket 3
 • Tăng cấp 13 = 5  Ticket 3
 • Tăng cấp 14 = 6  Ticket 3
 • Tăng cấp 15 = 7  Ticket 3

Ví dụ: +9 thì mất 9 ticket 3.

+9 lên +10 mất 2 ticket 3

(Hiện tại tối đa +10)

 

Đổi set đồ exl các loại
 • Người chơi có nguyện vọng muốn đổi set đồ exl  đang có thành một set đồ exl cấp thấp hơn có thể liên hệ fanpage để đổi
 • Chi phí mỗi món là 1 ticket 1
 • Chỉ thực hiện đổi cả set (4 hoặc 5 món tuỳ class), không đổi từng món riêng lẻ.
 • Không áp dụng với khiên, vũ khí…
 • Chỉ đổi hạ cấp: ví dụ set cấp 4 xuống cấp 3, không tăng lên
 • Set 380 chỉ được đổi sang set khác, không đổi set khác sang 380
 • Yêu cầu toàn bộ set đồ +13 trở lên. Sau khi đổi sẽ giữ nguyên cấp độ
 • Opt sẽ được giữ nguyên, nếu set mới không có opt như set cũ thì bỏ luôn opt đó, không quy đổi opt (ví dụ set Bloodangel opt +45 gst khi đổi sang set Thần Long sẽ bị xoá opt gst)
 • Người chơi chuẩn bị đầy đủ theo yêu cầu, để vào thùng đồ chung rồi liên hệ Fanpage để được hỗ trợ.

Người chơi có thể liên hệ Fanpage để được hỗ trợ trực tiếp

 

Cộng Đồng

Hội Quán MU Online

Facebook

Fanpage

YouTube

YouTube MU Hội Quán

Bản Quyền MU Online thuộc về WEBZEN.

Nội dung Website được phát triển bởi Hội Quán MU Online

Chuyển đến thanh công cụ