Hệ thống Relife

Relife là một chức năng không bắt buộc trong MU Hội Quán.

Người chơi có thể thực hiện Relife khi đạt các điều kiện sau

  • Nhân vật đạt 50 reset, 400 level.
  • 1 tỷ Zen trong người

Sau khi Relife

  • Nhân vật về level 0
  • Số lần reset về 0
  • Xoá toàn bộ Master 3
  • Giữ nguyên master 4

Phần thưởng cho nhân vật sau khi Relife

  • 2.000 ResetCoin
  • 2.000 điểm cộng bảng C

 

 

 

Cộng Đồng

Hội Quán MU Online

Facebook

Fanpage

YouTube

YouTube MU Hội Quán

Bản Quyền MU Online thuộc về WEBZEN.

Nội dung Website được phát triển bởi Hội Quán MU Online

Chuyển đến thanh công cụ