Hệ thống Reset

Hệ thống Reset là một đặc trưng nổi bật của MU Hội Quán. Sau khi Reset, tài khoản có thể nhận được thêm điểm ResetCoin. Điểm này dùng để mua các vật phẩm ở Webshop.

Mốc Reset Zen Yêu Cầu Level Yêu Cầu Điểm Thưởng Mỗi Lần  ResetCoin Thưởng Mỗi Lần
0 – 10 1.000.000 * số lần reset 400 400 10
11 – 20 1.000.000 * số lần reset 400 450 15
21 – 30 10.000.000 * số lần reset 400 500 20
31 – 40 10.000.000 * số lần reset 400 550 35
41 – 50 10.000.000 * số lần reset 400 600 40

 

Các mốc giảm kinh nghiệm sau khi reset:

Mốc giảm kinh nghiệm Mức giảm
Reset 11 lần -50%
Reset 21 lần -50%
Reset 31 lần -50%
Reset 36 lần -50%
Reset 41 lần -50%
Level 850 -50%
Level 900 -50%
Level 950 -50%
…thêm mỗi 50 level giảm 50% kinh nghiệm
  • Master 3 càng Reset cao thì kinh nghiệm càng tăng lên. Khi đạt 31 Reset thì Kinh nghiệm Master 3 đạt tối đa.
  • Master 4 chỉ cày khi đạt 50 Reset

Cộng Đồng

Hội Quán MU Online

Facebook

Fanpage

YouTube

YouTube MU Hội Quán

Bản Quyền MU Online thuộc về WEBZEN.

Nội dung Website được phát triển bởi Hội Quán MU Online

Chuyển đến thanh công cụ