Hệ Thống Socket

Khác với các phiên bản MU Non reset. MU Hội Quán đi theo lối Reset, với nhiều point và master nên hệ thống socket cũng được cân nhắc điều chỉnh để phù hợp với đặc trưng server.

 

Số socket tối đa mỗi món: 3 sockets

 

 

Cộng Đồng

Hội Quán MU Online

Facebook

Fanpage

YouTube

YouTube MU Hội Quán

Bản Quyền MU Online thuộc về WEBZEN.

Nội dung Website được phát triển bởi Hội Quán MU Online

Chuyển đến thanh công cụ