Hệ thống Sự Kiện

Blood Casle – Lâu Đài Máu

Mỗi tiếng 1 lần, bắt đầu từ 0h30 phút. Giới hạn 8 chuyến mỗi ngày.

Điều kiện nhận Box Ruud: Trả Quest và đạt level 400 (thường). Trong PT không có người dưới 400lv

Tầng 1 Level 50 – 399
Tầng 2 Level 400 – 599
Tầng 3 Level 600 – 699
Tầng 4 Level 700 – 799
Tầng 5 Level 800 – 899
Tầng 6 Level 900 – 999
Tầng 7 Level 1000 – …

Devil Square – Quảng Trường Quỷ

Mỗi tiếng 1 lần, bắt đầu từ 0h00 phút. Giới hạn 9 chuyến mỗi ngày.

Điều kiện nhân Box Ruud: Đạt level 400 (thường), không bị chết và trong PT không có người dưới 400lv

Tầng 1 Level 50 – 399
Tầng 2 Level 400 – 599
Tầng 3 Level 600 – 699
Tầng 4 Level 700 – 799
Tầng 5 Level 800 – 899
Tầng 6 Level 900 – 999
Tầng 7 Level 1000 – …

Chaos Castle – Hỗn Nguyên Lâu

Các khung giờ: 2h00; 4h00; 6h00; 8h00; 10h00; 12h00; 13h00; 14h00; 17h00; 19h00; 20h00; 21h00; 22h00; 23h00.

Giới hạn 6 chuyến mỗi ngày.

Tầng 1 Level 50 – 399
Tầng 2 Level 400 – 599
Tầng 3 Level 600 – 699
Tầng 4 Level 700 – 799
Tầng 5 Level 800 – 899
Tầng 6 Level 900 – 999
Tầng 7 Level 1000 – …

Gaion

Giới hạn 7 chuyến mỗi ngày. Đi vào giờ nào cũng được

Chuỗi sự kiện PVP và các hoạt động trong game

Trùm Class 2 tháng 1 lần vào các tháng chẵn, thứ 7 CN tuần cuối tháng
Trùm Hội Quán 2 tháng 1 lần vào các tháng lẻ, thứ 7 CN tuần cuối tháng
Công Thành Chiến và War Guild Mỗi tháng 1 lần vào thời gian diễn ra sự kiện Trùm Class hoặc Trùm Hội Quán.
Đá banh ingame 1 tháng 1 lần vào đầu tháng
Thách Thức GM Chủ Nhật hàng tuần nếu có điều kiện (sẽ có thông báo trên fanpage)
Trùm Chaos Castle Diễn ra hàng tháng

Các sự kiện khác

Dark Elf (nhiệm vụ master) Hồi sinh sau 15 phút
Kundun Hồi sinh sau 24 tiếng (Đồ thần, ex, ngọc,  ticket 1..)
Medusa Lúc 11h08 phút hàng ngày, tồn tại trong 60 phút, ngẫu nhiên ở các cổng của Swamp of Calmness (ngọc, đồ ex,ticket 1..)
Selupan Hồi sinh sau 120 phút (Đồ socket, ngọc, ticket 1…)
Nars Hồi sinh sau 15 phút (Pet Muun, ngọc…)
LordSilvester Hồi sinh sau 24 tiếng (Đồ socket 400, ngọc, ticket 1…)
Lord of Ferea Hồi sinh sau 12-24 tiếng (Đồ Ruud, ngọc, ticket 1, 2…)
Knick (Nix) Hồi sinh sau 24 tiếng (Đồ Ruud, ngọc, ticket 1, 2, 3…)
God of Darkess Hồi sinh sau 24 tiếng (Đồ ex, nguyên liệu wing 4, ticket 3…)
Boss thế giới (Rồng đỏ) 21h00p tại Loren sub 1 và sub 2 (100wcoin + 5cre)
Bar Hội Quán (Hãy quẩy cùng chúng tôi) 20h45- 21h00p hàng ngày tại Sub 1 (Đủ loại Boss)
Thương Nhân Thần Bí 21h Chủ Nhật hàng tuần
Thỏ, ô dù…. 10h00 – 13h00; 20h00 – 23h00 hàng ngày ở Lorencia, Aida
Boss Vàng Các khung giờ: 0h00; 4h00; 8h00; 12h00; 16h00; 20h00
Phù Thuỷ Trắng Các khung giờ: 17h00; 19h00; 21h00; 23h00
Quái Elite Ngọc các loại, nguyên liệu nâng cấp Ghost Horse, Golden Sentence, Ticket 1

 

Cộng Đồng

Hội Quán MU Online

Facebook

Fanpage

YouTube

YouTube MU Hội Quán

Bản Quyền MU Online thuộc về WEBZEN.

Nội dung Website được phát triển bởi Hội Quán MU Online

Chuyển đến thanh công cụ