Thương Nhân Thần Bí

– Xuất hiện trong thành Lorencia sub sv1.
– Vào lúc 21h Chủ Nhật hàng tuần
– Bán các mặt hàng ngẫu nhiên tùy thuộc vào thị trường hiện tại. (Những mặt hàng này thường không có trong xshop)
– Đơn vị tiền tệ bằng các loại ngọc và zen….

Cộng Đồng

Hội Quán MU Online

Facebook

Fanpage

YouTube

YouTube MU Hội Quán

Bản Quyền MU Online thuộc về WEBZEN.

Nội dung Website được phát triển bởi Hội Quán MU Online

Chuyển đến thanh công cụ