Trùm Chaos Castle

Người xếp hạng 1 Chaos castle hàng tháng tại MU Hội Quán sẽ nhận được phần quà 1 Wings of Conqueror (vĩnh viễn)
-Thông tin xếp hạng: http://id.hoiquanmu.com/rankings/chaoscastle/
– Thời gian: 1 Tháng tính theo dương lịch. Đầu tháng sẽ tự động Reset và tính lại từ đầu.
– Người chiến thắng 2 tháng liên tiếp sẽ được 1 Wing of Power (thay cho wings of conqueror tháng thứ 2)
– Những nhân vật wins trên 100 lượt sẽ nhận được 1k wcoin
– Wing of Power có thể được đổi từ 2 wings of Conqueror +15

Cộng Đồng

Hội Quán MU Online

Facebook

Fanpage

YouTube

YouTube MU Hội Quán

Bản Quyền MU Online thuộc về WEBZEN.

Nội dung Website được phát triển bởi Hội Quán MU Online

Chuyển đến thanh công cụ